Het docudrama ‘HET LANGEBROECK’ is door de voorronde

                           van het Nederlands NOVA filmfestival heen

                                        met de  kwalificatie ZILVER +

                                  Mijn volgende film kunt u volgen via: 

                                   www.docudramawalkart.nl


HET LANGEBROECK

                    DVD € 10. Via:

                                             linavprod@ziggo.nlHET DOCUDRAMA

    Trailer:  HET LANGEBROECK

HET LANGBROEKERWETERINGGEBIED

De korte verhaallijn


Het docudrama ‘het Langebroek’ is een  documentaire met speelfilmfragmenten

over het ontstaan en de functie van het Langbroekerweteringgebied.


De film begint in het jaar 1122.

U krijgt in de film de toenmalige bisschop van Utrecht te zien omdat hij een belangrijke 

rol  vervulde in het ontstaan van de Langbroekerwetering.

Voor de rol van bisschop is lakzegel en authentieke kleding gemaakt.

Ook  is er in de film te zien  dat er een aanvang wordt gemaakt met het graven van de Langbroekerwetering.

Voor deze scène  krijgen we middeleeuwse scheppen uit een museum in bruikleen.

De  film laat zien dat de adelijke lieden hun oog lieten vallen op het nieuwe land.

Met een drone zijn er vluchten over en langs de vele kastelen, buitenplaatsen en donjons

langs de Langbroekerwetering.

De bewogen geschiedenis van de buurtschap ‘De Stenenbrug’ wordt o.a. weergegeven door

Het tumult met de soldaten van Napoleon. 

De Langbroekerwetering werd mede door het graven van de Cothergrift een belangrijke 

vaarroute voor de trekschuit, waar ook authentieke filmopnamen van gemaakt zijn.

Ook zal er aandacht besteed worden aan de stoomtram  die een stopplaats had bij kasteel Sanderburg

Het Langbroekergebied was en is bekend vanwege de grote percelen  essenhakhout.

Aan het essenhakhout en de bijzondere mossen die in het gebied voorkomen wordt

in de film ook aandacht besteed.

           essenhakhout

Afwatering is de oorsprong van de Langbroekerwetering, en nog steeds heeft het 

waterbeheer een grote rol binnen het Langbroekerweteringgebied.

Het water, flora en fauna van toen en nu komen ook aan bod.

Zoeken naar de eitjes van de sleedoorngage

Sleedoornpage

De opzet van de film.


Een deel van de film gaat over de geschiedenis van het Langbroekerweteringgebied en is in zwart-wit te zien.

Als we dichter bij het heden komen komen gaan de beelden over in kleur.


In de film zijn drone-en half onderwateropnamen te zien.


We horen regelmatig een voice-over in de film en er is ook een verteller.


Deskundigen vertellen en laten zien welke zaken van belang waren en zijn 

in het Langbroekerweteringgebied.


Gedichten van Gerrit Achterberg die in de film voorkomen 

Worden gelezen door Henjo Hekman stadsdichter van Zeist.


Een gregoriaans mannenkoor zingt tijdens de scenes met de

toenmalige bisschop van Utrecht in het jaar 1122.


Voor de film word muziek gecomponeerdAan het einde van de film wordt een lied gezongen als ode

aan de Langbroekerwetering en de aangrenzende bewoners.
via deze site houden wij u regelmatig op de hoogte over de vorderingen van de film

TERUG NAAR DE STARTPAGINA

© website  Grenzeloos producties 2018